Szkolenie  z  języka  angielskiego
z  80%  dofinansowaniem

Czym jest Baza Usług
Rozwojowych - BUR?

Jest to system umożliwiający uzyskanie dofinansowania na usługi rozwojowe w postaci szkoleń i doradztwa prowadzony w formie elektronicznej, zawierający informacje na temat podmiotów świadczących usługi rozwojowo - doradcze oraz oferty świadczonych przez nie usług

o nas.

Argo Navi specjalizuje się w świadczeniu profesjonalnych usług szkoleniowych dla małych i średnich Firm i ich pracowników. Pomagamy także w przygotowaniu i opracowywaniu dokumentacji w procesie pozyskania dotacji związanych z dofinansowaniem naszych szkoleń nawet do 80% kosztów. Firmę szkoleniową tworzą praktycy, którzy od wielu lat doradzają i szkolą Firmy zwiększając ich kompetencje i potencjał. Tylko dzięki profesjonalnym szkoleniom i inwestycji w kadry Firmy mogą dzisiaj i w przyszłości być konkurencyjne i dalej rozwijać się.

Jest to system umożliwiający uzyskanie dofinansowania na usługi rozwojowe w postaci szkoleń i doradztwa prowadzony w formie elektronicznej, zawierający informacje na temat podmiotów świadczących usługi rozwojowo - doradcze oraz oferty świadczonych przez nie usług

Dla kogo?

Przedsiębiorstwa należące do MŚP
(małe, średnie, duże)

Skontaktuj się z nami

JĘZYK ANGIELSKI
W PROSTYCH
KROKACH.

Ile?

100.000 zł

dofinansowania na jedno przedsiębiorstwo, w ramach jednego projektu. Średnia kwota dofinansowania na jednego pracownika maks. 7.500 zł.

Jaki procent dofinansowania?

80%

dla mikro- firm

70%

dla małych firm z możliwością zwiększenia do 80%

50%

dla średnich firm z możliwością zwiększenia do 80%

Kto może brać
udział w usługach?

Kadra zarządzająca i pracownicy (osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, umowy cywilno-prawnej), wspólnicy, partnerzy.

Jakie usługi świadczymy z dofinansowaniem?

Wszystkie rodzaje usług rozwojowych - szkoleniowe i doradcze.

JĘZYK ANGIELSKI
W PROSTYCH
KROKACH.

1

Analiza stanu wiedzy uczestnika

2

Dobór uczestników do grup zajęciowych

3

Pomoc w przygotowaniu dokumentacji niezbędnej do uzyskania dofinansowania

4

Podpisanie umowy o dofinansowanie usługi rozwojowej

5

Kurs języka angielskiego

6

Ewaluacja poziomu wiedzy po ukończeniu szkolenia

7

Pomoc w przygotowaniu dokumentacji rozliczeniowej

8

Wydanie certyfikatów ukończenia kursu

Jako firma cenimy przede wszystkim:

Odpowiedzialność za wysoką jakość naszych usług przed Klientami.

Szczerość, otwartość i uczciwość w stosunku do Klientów.

Pasję z jaką tworzymy nowe projekty rozwojowe

Ciągły rozwój i dążenie do doskonałości.

Cel edukacyjny usługi

Celem szkolenia będzie nabycie przez uczestników podstawowych kompetencji językowych niezbędnych do prowadzenia efektywnej współpracy z firmami zagranicznymi, jak również umiejętności podstawowej komunikacji w języku angielskim w różnych sytuacjach życiowych.

Główny nacisk położony zostanie na praktykę posługiwania się językiem angielskim w mowie, piśmie oraz rozumieniu podstawowych zwrotów wyuczonych w przewidywalnych kontekstach.

Uczestnicy nabędą wiedzę o głównych strukturach gramatycznych języka angielskiego. Kurs pozwoli zrozumieć uczestnikom znaczenie komunikacji interpersonalnej w języku obcym. Dzięki ukończeniu szkolenia uczestnicy będą potrafili prawidłowo identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z komunikacją w biznesie i kontaktach osobistych, jak również będą posiadali umiejętności dalszego samokształcenia w zakresie języka angielskiego.

Harmonogram.

Kurs języka angielskiego (A1)

48
godzin

4 miesiące, zajęcia 2 razy w tygodniu po 1,5 h

Kurs języka angielskiego (A2)

48
godzin

4 miesiące, zajęcia 2 razy w tygodniu po 1,5 h

Kurs języka angielskiego (B1)

48
godzin

4 miesiące, zajęcia 2 razy w tygodniu po 1,5 h

Zgłoś się

Zaufali nam.

Jeśli jesteś zainteresowany współpracą
zapraszamy do kontaktu.

Argo Navi

Al. NMP 24 lokal 17
Częstochowa
www.argonavi.pl

Mateusz Płoszaj

koordynator ds. szkoleń
mateusz.ploszaj@argonavi.pl
tel. 34 347 01 28

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2019 Argonavi
Agencja iArt